Drodzy rodzice,

GIS opublikował  zaktualizowane wytyczne m.in. dla instytucji opieki dla dzieci do lat 3. Zakładają one zwiększenie liczebności grupy (w jednej sali mogą przebywać trzy 8-osobowe grupy dzieci wraz z opiekunem) oraz zmniejszenie do 2,5 mkw. minimalnej powierzchni przypadającej na jedno dziecko w salach zabaw i zajęć. Poniżej znajduje się całość nowego rozporządzenia:

Wytyczne-przeciwepidemiczne-GIS-04 06 2020-E_E_żłobki-przedszkola-Druga-aktualizacja

Funkcjonowanie żłobków w warunkach trwającej epidemii wymaga nadal stosowania odpowiednich środków ostrożności oraz przestrzegania obostrzeń, tak by w maksymalnym stopniu zadbać o bezpieczeństwo dzieci.