Dokumenty dotyczące elektronicznej rekrutacji:

Rekrutacja do żłobków miejskich w Mielcu  odbywa się za pomocą systemu elektronicznego dostępnego na stronie:

https://eurzad.um.mielec.pl/

Poniżej znajduje się instrukcja do wprowadzania elektronicznych wniosków:

Instrukcja wprowadzania wniosków elektronicznych do żłobków w m. Mielec