Zajęcia plastyczne

Dzieci z grupy trzeciej wykonywały prace plastyczne.