Informujemy, że są już sporządzone listy dzieci przyjętych do żłobka od 1 września 2019 roku. Nazwiska dzieci nowo przyjętych znajdują się u kierowników danej placówki, do której dziecko zostało zgłoszone.

Bardzo prosimy o potwierdzenie, osobiście lub telefonicznie, pobytu dziecka w żłobku do dnia 31 maja br. Brak potwierdzenia będzie równoznaczny z rezygnacją ze żłobka.

Numery telefonów:

Żłobek nr 3

Żłobek: 17 787 46 51
Kierownik: 17 787 46 54

Filia Żłobka nr 3

Tel. 530 001 311
Kierownik: 17 787 46 55

Żłobek nr 5

Żłobek: 17 787 4662
Kierownik: 17 787 46 61

Żłobek nr 7

Żłobek: 17 787 46 73
Kierownik: 17 787 46 71