Bardzo prosimy o to, aby rodzice/opiekunowie potwierdzali wolę przyjęcia dziecka do żłobka (wolę należy potwierdzić w ciągu 7 dni od otrzymania informacji o zakwalifikowaniu dziecka do żłobka). Wolę przyjęcia należy potwierdzać w systemie elektronicznej rekrutacji.

Ze względu na panującą w dalszym ciągu pandemię prosimy, aby nie przychodzić do placówek. Wszelkie informacje dotyczące rekrutacji należy sprawdzać na stronie internetowej żłobków: www.zlobki.mielec.pl.

O dalszym postępowaniu w sprawie dostarczania niezbędnych dokumentów rodzice/opiekunowie będą informowani na bieżąco.