Drodzy Rodzice,

Elektroniczna rekrutacja do żłobków miejskich zostanie uruchomiona z chwilą powstania wolnych miejsc w żłobkach. Rekrutacja odbywać się będzie zgodnie ze Statutem Zespołu Żłobków Miejskich w Mielcu – Uchwała Rady Miejskiej nr V/54/2019 z dnia 28.02.2019r., ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego z dnia 19 marca 2019r. poz. 1718, oraz Regulaminem Rekrutacji – Zarządzenie nr 7 / 2019 Dyrektora Zespołu Żłobków Miejskich z dnia 05.06.2019r.

Z upoważnienia
Dyrektora Zespołu Żłobków Miejskich w Mielcu
Danuta Sieńko – Kierownik Żłobka Miejskiego nr 5