Szanowni Rodzice,

Informujemy, że od 15 czerwca b.r. rozpoczyna się nabór dzieci do placówek Zespołu Żłobków Miejskich w Mielcu, których rodzice zamieszkują na terenie miasta Mielec i starają się o przyjęcie dziecka do żłobka od września 2020 r.
W celu uzyskania informacji o wynikach naboru prosimy zgłaszać się telefonicznie do kierowników poszczególnych placówek.

Dzieci pozostające w żłobku na następny rok nie biorą udziału w naborze.