Filia Żłobka Miejskiego Nr 7
ul. Warneńczyka 4
39 – 300 Mielec

Nr tel. Kierownik : 17 787 46 75
Nr tel. Grupa 1,2 : 17 787 46 76

Liczba oddziałów: 2
Liczba miejsc: 45

Kierownik żłobka: mgr Małgorzata Janeczek

e-mail: filiazlobek7@zlobki.mielec.pl

Godziny pracy żłobka: 6.00 – 16.00