Filia Żłobka Miejskiego Nr 7
ul. Warneńczyka 4
39 – 300 Mielec
Nr tel.  : 17 787 46 75
Liczba oddziałów: 2
Liczba miejsc: 45
kierownik żłobka: mgr Małgorzata Janeczek
Godziny pracy żłobka: 6.00 – 16.00