W naszym żłobku podczas jesieni, od kolorów aż się mieni…

Dużą uwagę w pracy z maluszkami przywiązujemy do wszechstronnego rozwoju intelektualnego. Pomagamy dzieciom poznawać otaczający je świat. Przez ostatnie kilka dni intensywnie realizujemy liczne jesienne zabawy ruchowe takie jak : ”Jesienne porządki” czy „Deszczyk pada” jak i twórcze. Zajęcia dydaktyczne służą prawidłowemu kojarzeniu jesieni z jej oznakami.