W związku z poleceniem Wojewody Podkarpackiego ZK.II.68.10.2020 z dnia 11 marca 2020 r.
działalność Żłobków Miejskich w Mielcu zostaje zawieszona

na okres od 13.03.2020 r. do 25.03.2020 r.

                                                                                                                                                      Wanda Bargiel
                                                                                                                                                              Dyrektor Zespołu Żłobków Miejskich w Mielcu