Na podstawie polecenia Wojewody Podkarpackiego S-I.6333.25.2020.ASz
z dnia 24 marca 2020 r.
działalność Żłobków Miejskich w Mielcu zostaje zawieszona

na okres od 26 marca do 10 kwietnia 2020 r.

Wanda Bargiel
Dyrektor Zespołu Żłobków Miejskich w Mielcu

https://www.pfron.org.pl/komunikaty-z-regionu/szczegoly-komunikatu/news/polecenie-wojewody-podkarpackiego-o-przedluzeniu-terminu-zawieszenia-zajec-w-placowkach

UWAGA: PROŚBA DO RODZICÓW

PROSIMY O POZOSTANIE Z DZIEĆMI W DOMU – NIE WYCHODZENIE NA MIEJSKIE PLACE ZABAW, DO GALERII, ITP.
BĄDŹMY ROZSĄDNI !!!