Zawieszenie działalności Żłobków Miejskich w Mielcu!

W związku z informacją MPRiPS

https://www.gov.pl/web/rodzina/koronawirus-zawieszenie-zajec-w-przedszkolach-szkolach-i-placowkach-oswiatowych

Dyrektor Zespołu Żłobków Miejskich Mielcu informuje,

 że zostaje zwieszona działalność Żłobków Miejskich w Mielcu
na okres od 16.03.2020 r do dnia 25.03.2020 r.

W dniach 12 i 13 marzec 2020 żłobki zapewnią opiekę dzieciom, którym rodzice nie są w stanie zabezpieczyć opieki z dnia na dzień we własnym zakresie.

Koronawirus: Informacja dla Rodziców/Opiekunów

https://www.gov.pl/web/rodzina/koronawirus-wazne-dla-rodzicow

-Wanda Bargiel –
Dyrektor Zespołu Żłobków Miejskich
w Mielcu

 

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy

W związku z zawieszeniem przez władze centralne zajęć w przedszkolach, szkołach, żłobkach zarówno publicznych i jak i niepublicznych uprzejmie informujemy, o możliwości ubiegania się przez rodziców(opiekunów) dzieci poniżej 8 roku życia
o dodatkowy zasiłek opiekuńczy na okres 14 dni, w celu sprawowania opieki.
Otrzymanie zasiłku nie wymaga zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia, a wyłącznie złożenia przez rodziców(opiekunów) dzieci poniżej 8 roku życia oświadczenia pracodawcy, lub bezpośrednio do ZUS – w przypadku rodziców (opiekunów) prowadzących działalność gospodarczą.
Wzór oświadczenia można pobrać na stronie internetowej ZUS

zus.pl