Z okazji Święta Niepodległości dzieci z gr III uczestniczyły w swojej pierwszej „lekcji” patriotyzmu.
Poznały symbole narodowe Polski – hymn, godło i flagę. Grupowicze odsłuchali hymn narodowy, uczyli się właściwego zachowania podczas słuchania hymnu, próbując stać na baczność oraz zapoznali się z barwami flagi. Takie zajęcia mają na celu kształtowanie miłości i przywiązania do ojczyzny oraz świadomej przynależności do narodu. Dzieci poznały również nowy wierszyk „Kto Ty jesteś? – Polak mały”. Podczas zajęć muzyczno-rytmicznych dzieci miały okazję zapoznać się z muzyką narodową tj. krakowiak czy oberek. Tradycyjnie zwieńczeniem zajęć było wykonanie pracy plastycznej związanej z omawianym tematem Święta Niepodległości.