Zgodnie z Zarządzeniem Nr 7/2019 Dyrektora Zespołu Żłobków Miejskich w Mielcu z dnia 5 czerwca 2019 r. dotyczącego Regulaminu Rekrutacji  ustala się, iż

w dniu 4 maja 2021 r.

nastąpi weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydatów kryteriów rekrutacyjnych oraz decyzję o kwalifikacji dzieci do żłobków na rok szkolny 2021/22

Decyzję o przyjęciu dziecka do żłobka rodzic/opiekun otrzyma za pomocą elektronicznej rekrutacji. W ciągu  7 dni należy potwierdzić wolę przyjęcia dziecka do żłobka, do którego dziecko zostało zakwalifikowane.