Sprawozdania finansowe Zespołu Żłobków Miejskich za 2018 r. dostępne pod adresem:

 

https://mielec.bip.gov.pl/zespol-zlobkow-miejskich-w-mielcu/220988_sprawozdania-finansowe.html