O nas

Zespół Żłobków w Mielcu został utworzony Uchwałą Rady Miejskiej w Mielcu Nr XI/118/2011  z dnia 30 czerwca 2011 r. Celem Zespołu jest prowadzenie działalności opiekuńczo-wychowawczej nad dziećmi do lat 3 za pośrednictwem żłobków. W Gminie Miejskiej Mielec opieka nad dziećmi do lat 3 sprawowana jest przez 4 żłobki posiadające na dzień 1.02.2019 r. 385 miejsc. Na przestrzeni ostatnich 10 lat liczba miejsc w żłobkach wzrosła z 180 do 385.

Zespół Żłobków działa na podstawie przepisów Ustawy z dnia 4.02.2011 r. z późniejszymi zmianami o opiece nad dziećmi do lat 3.