O nas

Zespół Żłobków w Mielcu został utworzony Uchwałą Rady Miejskiej w Mielcu Nr XI/118/2011  z dnia 30 czerwca 2011 r. Celem Zespołu jest prowadzenie działalności opiekuńczo-wychowawczej nad dziećmi do lat 3 za pośrednictwem żłobków. W mieście Mielec opieka nad dziećmi do lat 3 sprawowana jest przez 3 żłobki posiadające na dzień 1.01.2013 r. 300 miejsc.

Zespół Żłobków działa na podstawie Ustawy z dnia 4.02.2011 r. o opiece nad dziećmi do lat 3. Od dnia 1.09.2013 r. zwiększono liczbę miejsc do 310 tworząc dodatkowo 10 miejsc w Żłobku Nr 7 przy ul. Botanicznej 6.