Kadra w naszych żłobkach

 

Dyrektor:  mgr Wanda Bargiel

Główny księgowy:  Barbara Noga

Specjalista ds. kadr:  mgr Agnieszka Komaniecka

Kierownik żłobka nr 3: mgr Monika Kośla

Kierownik żłobka nr 5: Danuta Sieńko

Kierownik żłobka nr 7: mgr Ewelina Gwóźdź

Nad organizacją pracy we wszystkich żłobkach czuwa Dyrektor. Natomiast nad prawidłowym funkcjonowaniem każdej z placówek zajmuje się kierownik danego oddziału.

Główna księgowa zajmuje się gospodarką finansową placówek.

Opieką nad dziećmi sprawują wykwalifikowane opiekunki, które posiadają przeszkolenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy. W placówkach zatrudnione są również pielęgniarki, służące fachową pomocą w zakresie pielęgnacji dzieci. Wszystkie opiekunki zatrudnione w naszych żłobkach posiadają kwalifikacje przewidziane Ustawą z dnia 4 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi w wieku do lat trzech.

Dietetyczki, wspierane przez wykwalifikowaną kadrę gastronomiczną oraz intendentki, dbają o pyszne i zdrowe posiłki dla dzieci.

Personel pomocniczy odpowiada za stan sanitarno-higieniczny wszystkich pomieszczeń w żłobkach, a o stan techniczny placówek oraz porządek wokół‚ nich dbają dozorcy.