Idzie jeżyk tup, tup, tup.
Je jabłuszko chrup, chrup, chrup.
Potem drzwiami trzasnął.
I cichutko zasnął.