Dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na realizację zadań własnych gminy, przekazana przez Wojewodę Podkarpackiego na dofinansowanie bieżącego funkcjonowania miejsc powstałych z udziałem środków Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch+” – 2021 (Moduł 2) realizowanego w latach ubiegłych w kwocie 120 000 zł.
Instytucje dofinansowywane:

Filia Żłobka Miejskiego Nr 3 w Mielcu, ul. Drzewieckiego 11 (40 miejsc)
Wartość dofinansowania: 38 400 zł.
Wartość zadania: 614 400 zł.

Żłobek Miejski Nr 5 w Mielcu, ul. Konopnickiej 2 (25 miejsc)
Wartość dofinansowania: 24 000 zł.
Wartość zadania: 357 000 zł.

Żłobek Miejski Nr 7 w Mielcu, ul. Botaniczna 6 (15 miejsc)
Wartość dofinansowania: 14 400 zł.
Wartość zadania: 234 900 zł.

Filia Żłobka Miejskiego Nr 7 w Mielcu, ul. Warneńczyka 4 (45 miejsc)
Wartość dofinansowania: 43 200 zł.
Wartość zadania: 540 000 zł.