11 listopada obchodzimy nasze święto narodowe – Święto Niepodległości. Z tej okazji odbyły się zajęcia plastyczne mające na celu kształtowanie miłości i przywiązania do kraju ojczystego. Dzieci z gr I i II wykonały piękne prace plastyczne, które wywieszone zostały przed każdą salą. W naszym Żłobku staramy się przekazać dzieciom nutkę patriotyzmu oraz przywiązania do ziemi rodzinnej.