Bardzo prosimy wszystkich Rodziców/Opiekunów dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia, do żłobków od września 2020 r. o złożenia pisemnego potwierdzenia woli przyjęcia dziecka do żłobka.

Z uwagi na reżim sanitarny, który nakazuje ograniczenie wizyt w placówkach, w celu usprawnienia składania deklaracji bardzo prosimy wysyłać dokumenty drogą mailową:

POTWIERDZENIE WOLI PRZYJĘCIA DO ŻŁOBKA (do pobrania tutaj)

Żłobek nr 3 – zlobek3@miasto.mielec.pl
Filia żłobka nr 3 – filiazlobek3@interia.pl
Żłobek nr 5 – zlobek5@miasto.mielec.pl
Żłobek nr 7/Filia żłobka nr 7 – zlobek7mielec@interia.pl

Ostateczny termin złożenia stosownego dokumentu upływa 10.07.2020 r. Brak złożenia druku w wyznaczonym terminie jest równoznaczny z rezygnacją ze żłobka.

Umowy w sprawie korzystania z usług żłobka będą podpisywane w dniach od 17 do 28 sierpnia.