Informujemy, że na podstawie Zarządzenia Dyrektora Zespołu Żłobków Miejskich w Mielcu z dnia 27 kwietnia 2020 r., w sprawie zniesienia przerwy wakacyjnej w działalności Żłobków Miejskich w Mielcu w roku 2020, nasze żłobki w okresie wakacyjnym będą działały w trybie ciągłym. Bardzo prosimy rodziców o składanie deklaracji dotyczącej potrzeby opieki żłobkowej nad dzieckiem,

 do pobrania tutaj – Formularz potrzeby opieki nad dzieckiem w żłobku

Prosimy o składanie dokumentów drogą mailową, telefonicznie bądź osobiście do poszczególnych żłobków.

Żłobek nr 3:  zlobek3@miasto.mielec.pl
Filia żłobka nr 3:  filiazlobek3@interia.pl
Żłobek nr 5: zlobek5@miasto.mielec.pl
Żłobek nr 7 zlobek7mielec@interia.pl

Przyjmowanie dzieci będzie objęte limitami i na zasadach określonych wytycznymi i zaleceniami GIS, Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz wewnętrznymi procedurami sanitarnymi. W przypadku gdy zapotrzebowanie na opiekę żłobkową będzie większe niż liczba dzieci możliwa do przyjęcia w danym żłobku, pierwszeństwo przyjmowania do żłobka będą miały dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.