W dniu 30 grudnia 2019 roku odbyło się szkolenie z zakresu pierwszej pomocy dla pracowników Mieleckiego Zespołu Żłobków. Szkolenie miało na celu przybliżyć uczestnikom podstawowe techniki udzielania pierwszej pomocy medycznej dzieciom i osobom dorosłym.
Szkolenie prowadził doświadczony instruktor- lekarz, anestezjolog pracujący na oddziale anestezjologii i intensywnej terapii w jednym ze szpitali, w Krakowie. Zajęcia z zakresu pierwszej pomocy realizowane były przy wykorzystaniu sprzętu dydaktycznego, materiałów poglądowych i multimedialnych oraz przy użyciu fantomów. Uczestnicy kursu zdobyli wiedzę na temat, jak skutecznie reagować w najczęstszych sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia. Omówiono zagadnienia dotyczące postępowania z osobą nieprzytomną, resuscytacji krążeniowo-oddechowej z użyciem defibrylatora AED, postępowania z chorymi po omdleniach, zadławieniach, oparzeniach, urazach, w przypadku krwotoków, drgawek, złamań, zatruć itp.
W części praktycznej uczestnicy wraz z instruktorem ćwiczyli schematy postępowania przy udzielaniu pierwszej pomocy.