W dniach 4-5 października 2018 r. w Lublinie odbyła się konferencja pt. „Wszechstronne wspieranie dziecka z trudnościami rozwojowymi w żłobku – Żłobek bez barier”, w której kilkoro pracowników z naszych żłobków  miało okazję uczestniczyć. Konferencja miała charakter ogólnopolski, a organizatorami byli: Prezydent Miasta Lublin –  Krzysztof Żuk oraz Miejski Zespół Żłobków w Lublinie.

W pierwszym dniu konferencji uczestniczyliśmy w ciekawych wykładach dotyczących wspierania i stymulowania rozwoju dziecka w sytuacji ujawniania się nieprawidłowości i trudności rozwojowych. Swoje wykłady na temat wspierania rozwoju dziecka mieli m.in. pediatra i neurolog dr hab. Magdalena Chrościńska-Krawczyk, psycholog mgr Aleksandra Wnuk, a także psycholog, wykładowca Instytutu Psychologii i Pedagogiki UJ – mgr Katarzyna Wnęk-Joniec. W wykładach podkreślali, iż wczesne wspomaganie rozwoju dziecka jest bardzo ważne, tak samo jak współpraca ze specjalistami różnych dziedzin. Zbyt późne podjęcie interwencji często może doprowadzić do utrwalenia nieprawidłowości, w zachowaniu dziecka.

Drugi dzień konferencji miał charakter interaktywny. Zwiedzaliśmy nowo otwarty żłobek w Lublinie, w którym zorganizowano warsztaty połączone z prezentacją sal w placówce. Warsztaty przygotowali pracownicy lubelskich żłobków, pokazali kilka praktycznych metod i form pracy z dziećmi zarówno prawidłowo rozwijającymi się, jak i wykazującymi trudności rozwojowe. Zaprezentowane zostały zabawy umuzykalniające i sensoplastyczne, a także zabawy ruchowe z wykorzystaniem metod np. Weroniki Sherborne, czy Labana.

Mieliśmy także okazję poznać rodzaje oddziaływań jakie stosowane są w salach Doświadczenia Świata: Łąka, Kosmos, Leśna Polana.

Konferencja ta dostarczyła nam dużej wiedzy na temat wspomagania rozwoju dziecka, poznaliśmy wiele ciekawych form pracy, które na pewno będziemy wdrażać w naszej pracy z dziećmi.