W dniach od 24 – 25 października delegacja pracowników miejskich żłobków mieleckich uczestniczyła w Ogólnopolskim Seminarium VI Spotkanie w Łodzi, „Towarzyszenie dziecku w rozwoju”. Konferencję objętą honorowym patronatem Prezydenta Miasta Łodzi zorganizował Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych w Departamencie Polityki Społecznej i Zieleni UMŁ oraz Miejski Zespół Żłobków w Łodzi przy merytorycznej współpracy Katedry Pedagogiki Społecznej Uniwersytetu Łódzkiego, Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego oraz Wydziału Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Zaproszeni prelegenci, którzy wygłosili swoje wykłady byli: prof. nadzw.dr hab. Lucyna Telka oraz prof. nadzw. dr hab. Anna Walczak z Uniwersytetu Łódzkiego; prof. nadzw. dr hab. Kinga Kuszak oraz dr Katarzyna Sadowska z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; dr Marta Kotarba z Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie oraz dr Kamila Wichrowska z Uniwersytetu Warszawskiego. W pierwszym dniu seminarium uczestnicy mieli możliwość m.in. zapoznania się wynikami badań na temat rozwiązań organizacyjnych i praktycznych w sektorze opieki nad małym dzieckiem w krajach europejskich: Holandii, Grecji oraz Portugali. Wykład na ten temat wygłosiła dr Olga Wysołowska. Następnie wygłoszono dwie prelekcje na temat: Towarzyszenie dziecku w rozwoju – koncepcja wychowania w żłobku“ oraz „Protodialog i dialog dorosły – dziecko jako fundamenty relacji społecznych dzieci“.
Po południu pierwszego dnia seminarium uczestnicy zostali podzieleni na grupy i zaproszeni do udziału w warsztatach, które odbyły się w miejskich żłobkach w Łodzi. Część uczestników wzięła udział w warsztatach realizowanych przez zespół „Czym Skorupka…” , w których poruszali tematy najczęściej czytanych na blogu postów. Gracjana Woźniak przeprowadziła zajęcia na temat: „Kiedy telewizor i tablet wychowują dzieci – o wpływie nowych technologii na rozwój dzieci do 3 roku życia“. Temat Marty Kotarby to: „Anatomia dziecięcej złości – jak pomóc dziecku, poradzić sobie z trudnymi emocjami“, a Pauliny Marchlik i Kamili Wichrowskiej „Wykorzystanie fotografii w pracy wychowawców – korzyści dla dzieci, rodziców i praktyków “. W warsztatach wzięły udział również Marta Pacholczyk-Sanfilippo, która przeprowadziła zajęcia na temat „Co zrobić aby dziecko czuło się w żłobku dobrze? O potrzebach dzieci względem żłobka i wychowawcy“ i Katarzynę Domańską „Jak czytać książki bez tekstu – silent books jako wprowadzenie do świata literatury“.
Udział w tak profesjonalnie przygotowanej konferencji dało nam uczestnikom dużo satysfakcji, wzbogaciło doświadczenia i na pewno będziemy w przyszłości wykorzystywać nowo poznane metody pedagogiczne w pracy z dziećmi.
Zachęcamy również wszystkich wychowawców oraz rodziców naszych podopiecznych do odwiedzania i czytania bloga „Czym Skorupka…” Ponieważ znajdują się tutaj ciekawe informacje dotyczące, wychowania, edukacji oraz rozwoju małych dzieci.