Dzieci z grupy trzeciej wykonywały prace plastyczne.