Dzieci z 2 grupy filii Żłobka nr 3 wykonały piękne prace świąteczne.