Żłobek Miejski nr 3
ul. Pisarka 9
39-300 Mielec

żłobek tel. 17 5852612

Kierownik: 17 7874651

Intendent: 17 7874652

e-mail:  zlobek3@miasto.mielec.pl

Liczba oddziałów:  4
Liczba miejsc:  87

Kierownik żłobka: mgr Monika Kośla
Godziny pracy żłobka: 6.00 – 16.00