Żłobek Miejski nr 7
ul. Botaniczna 6
39-300 Mielec

żłobek tel. 17 582 56 92

Kierownik: 17 787 46 71

Intendent: 17 787 46 72

e-mail: 7mielec@interia.pl

Liczba oddziałów: 4
Liczba miejsc: 90

kierownik żłobka: mgr Ewelina Gwóźdź
Godziny pracy żłobka: 6.00 – 16.00