Żłobek Miejski nr 7
ul. Botaniczna 6
39-300 Mielec

Żłobek tel. 17 7874673
Kierownik: 17 787 46 71
Intendent: 17 787 46 72
Grupa: 17 7874674

e-mail: zlobek7@zlobki.mielec.pl

Liczba oddziałów: 4
Liczba miejsc: 110

kierownik żłobka: mgr Ewelina Gwóźdź
Godziny pracy żłobka: 6.00 – 16.00