• Kontrast
  • Tekst
  • Powiększenie
  • Skalowanie treści 100%
  • Aa Czcionka 100%
  • Wysokość linii 100%
  • Odstęp liter 100%
Ustawienia
plenuk
Wyszukiwarka

Zespół Żłobków Miejskich
w Mielcu

Maluch Plus  godlo polski Maluch plus

Plakat z napisem program maluch plus 2021

Dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na realizację zadań własnych gminy, przekazana przez Wojewodę Podkarpackiego na dofinansowanie bieżącego funkcjonowania miejsc powstałych z udziałem środków Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch+” – 2021 (Moduł 2) realizowanego w latach ubiegłych                   w kwocie 120 000 zł.

Instytucje dofinansowywane:

Filia Żłobka Miejskiego Nr 3 w Mielcu, ul. Drzewieckiego 11 (40 miejsc)

Wartość dofinansowania: 38 400 zł.
Wartość zadania:              614 400 zł.

Żłobek Miejski Nr 5 w Mielcu, ul. Konopnickiej 2 (25 miejsc)

Wartość dofinansowania:24 000 zł.
Wartość zadania:             357 000 zł.

Żłobek Miejski Nr 7 w Mielcu, ul. Botaniczna 6 (15 miejsc)

Wartość dofinansowania:14 400 zł.
Wartość zadania:            234 900 zł.

Filia Żłobka Miejskiego Nr 7 w Mielcu, ul. Warneńczyka 4 (45 miejsc)

Wartość dofinansowania: 43 200 zł.
Wartość zadania:            540 000 zł.