• Kontrast
  • Tekst
  • Powiększenie
  • Skalowanie treści 100%
  • Aa Czcionka 100%
  • Wysokość linii 100%
  • Odstęp liter 100%
Ustawienia
plenuk
Wyszukiwarka

Zespół Żłobków Miejskich
w Mielcu

Maluch Plus  godlo polski Maluch plus

 

Zarząd Zespołu Żłobków Miejskich mieści się przy ulicy Biernackiego 6 A. W zarządzie zatrudnionych jest 5 pracowników: Dyrektor ZŻM, specjalista ds. kadr i płac, główny księgowy, księgowy oraz pomoc administracyjna. Nad organizacją pracy we wszystkich żłobkach czuwa Dyrektor, który kieruje swoją działalnością w oparciu o statut, regulamin organizacyjny oraz pełnomocnictwo udzielone przez Prezydenta Miasta Mielca.

 

Główna księgowa zajmuje się gospodarką finansową placówek.

Każdy żłobek ma swojego kierownika, który zajmuje się organizacją pracy placówki we wszystkich obszarach jej działalności.

 

W naszym mieście funkcjonuje 5 żłobków, które mogą przyjąć codziennie 430 maluchów, w godzinach od 6:00 do 16:00. Nad prawidłowym funkcjonowaniem każdej z placówek zajmuje się Kierownik danego oddziału. Placówki zlokalizowane są w różnych dzielnicach, co znacznie ułatwia do nich dostęp.

 

Opiekę nad dziećmi sprawują wykwalifikowane opiekunki, które posiadają przeszkolenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy. W placówkach zatrudnione są również pielęgniarki, służące fachową pomocą w zakresie pielęgnacji dzieci. Wszystkie osoby zatrudnione w naszych żłobkach posiadają kwalifikacje przewidziane Ustawą z dnia 4 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi w wieku do lat trzech.

 

 Dietetyczki, wspierane przez wykwalifikowaną kadrę gastronomiczną oraz intendentki, dbają o pyszne i zdrowe posiłki dla dzieci.

 

Personel pomocniczy odpowiada za stan sanitarno-higieniczny wszystkich pomieszczeń w żłobkach, a o stan techniczny placówek oraz porządek wokół nich dbają dozorcy.