• Kontrast
 • Tekst
 • Powiększenie
 • Skalowanie treści 100%
 • Aa Czcionka 100%
 • Wysokość linii 100%
 • Odstęp liter 100%
Ustawienia
plenuk
Wyszukiwarka

Zespół Żłobków Miejskich
w Mielcu

Maluch Plus  godlo polski Maluch plus

 

Deklaracja dostępności Zespołu Żłobków Miejskich w Mielcu

Zespół Żłobków Miejskich w Mielcu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Zespołu Żłobków Miejskich w Mielcu

http://zlobki.mielec.pl/

 • Data publikacji strony internetowej: 2017-11-27
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:   2023-02-20
 • Oświadczenie sporządzono dnia:      2023-03-03

 

Lista artykułów

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • nie wszystkie obrazy (zdjęcia) dodane do treści strony przed dniem 2020.02.03 posiadają tekst alternatywny pozwalający zapoznać się z treścią obrazu
 • brak opisów zdjęć, tekstu alternatywnego dla czytników obsługiwanych przez osoby niepełnosprawne
 • niektóre zamieszczone informacje w postaci załączników (skany dostępne w formacie pdf lub inne dokumenty w formacie doc) z uwagi na charakter informacji jaki jest niezbędny do opublikowania informacji, ze względu na swój format wymagają zewnętrznych (poza wbudowanymi w mechanizm strony) narzędzi ułatwiających ich dostępność.
 • zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych.

Wyłączenia

 • część treści pochodzi ze strony która została zaprojektowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
 • administratorzy/redaktorzy dokładają wszelkich starań aby dane zamieszczone na stronie były zrozumiałe oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-21
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi  dnia: 2023-02-20

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Monika Kośla.
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: (17)787-46-31

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania:

Na nie dotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Zespołu Żłobków Miejskich w Mielcu
 • Adres: ul. Biernackiego 6 A
  39-300 Mielec
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: (17)787-46-31

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

Zespół Żłobków Miejskich w Mielcu, ul. Biernackiego 6A, 39-300 Mielec

 

Dostępność wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli

Wejście do budynku wyposażone jest w podjazd dla wózków inwalidzkich, wzdłuż podjazdu znajduje się barierka umożliwiająca podtrzymanie się osobom mającym trudności w poruszaniu się.

Rodzaje dostosowań wewnątrz budynku

Budynek nie posiada toalety dla niepełnosprawnych.

Dostępność korytarzy, schodów i wind

Budynek jest jednopoziomowy. 

Rodzaje dostosowań wewnątrz budynku

Budynek nie posiada informacji głosowych, pętli indukcyjnych dla osób niesłyszących i słabo słyszących.

Pomieszczenia w budynku mają oznaczenia w alfabecie Braille’a

Zapewniamy osobom ze szczególnymi potrzebami  pomoc pracownika ZŻM na terenie budynku.

Miejsca parkingowe wyznaczone dla osób niepełnosprawnych i sposób korzystania z nich

W okolicy znajduje się 1 wyznaczone miejsce dla osób niepełnosprawnych

Wstęp z psem asystującym

Informujemy, do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Warunkiem jest wyposażenie psa w uprząż oraz posiadanie certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenie o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych.

Tłumacz języka migowego

W budynku nie ma tłumacza języka migowego, ani możliwości skorzystania z usługi tłumacza on-line. 

 

 

Dostępność architektoniczna

Żłobek Miejski nr 3 w Mielcu, ul. Pisarka 9, 39–300 Mielec

 

Dostępność wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.

Wejście do budynku wyposażone jest w podjazd dla wózków inwalidzkich, wzdłuż podjazdu znajduje się barierka umożliwiająca podtrzymanie się osobom mającym trudności w poruszaniu się.

Rodzaje dostosowań wewnątrz budynku.

Budynek nie posiada informacji głosowych, pętli indukcyjnych dla osób niesłyszących i słabo słyszących.

Pomieszczenia w budynku mają oznaczenia w alfabecie Braille’a

• Toaleta dla niepełnosprawnych znajduje się na parterze.
• Zapewniamy osobom ze szczególnymi potrzebami  pomoc pracownika żłobka na terenie budynku.

Dostępność korytarzy, schodów i wind

Do budynku żłobka prowadzi główne wejście znajdujące się przy ulicy Pisarka, wyposażone w podjazd dla wózków inwalidzkich. Budynek nie posiada windy.

Miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Przed budynkiem jest wydzielone miejsce dla osób niepełnosprawnych.

Wstęp z psem asystującym.

Informujemy, że do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Warunkiem jest wyposażenie psa w uprząż oraz posiadanie certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenie o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych.

Tłumacz języka migowego.

W budynku nie ma tłumacza migowego, ani możliwości tłumacza on-line.

 

 

Dostępność architektoniczna

Filia Żłobka Miejskiego nr 3, ul. Drzewieckiego 11, 39-300 Mielec

 

Dostępność wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.

Wejście główne do budynku przystosowane jest dla osób niepełnosprawnych, odpowiednio oznakowane. Drzwi duże z uchwytem do otwierania. Istnieje możliwość poruszania się w budynku na wózku inwalidzkim.

Dostępność korytarzy, schodów i wind.

Budynek jest jednopoziomowy.

Rodzaje dostosowań wewnątrz budynku.

Budynek nie posiada informacji głosowych, pętli indukcyjnych dla osób niesłyszących i słabo słyszących.

Pomieszczenia w budynku mają oznaczenia w alfabecie Braille’a

 • Toaleta dla niepełnosprawnych.

 • Zapewniamy osobom ze szczególnymi potrzebami  pomoc pracownika żłobka na terenie budynku.

Miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Przed budynkiem jest wydzielone miejsce dla osób niepełnosprawnych.

Wstęp z psem asystującym.

Informujemy, że do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Warunkiem jest wyposażenie psa w uprząż oraz posiadanie certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenie o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych.

Tłumacz języka migowego.

W budynku nie ma tłumacza migowego, ani możliwości tłumacza on-line.

 

 

Dostępność architektoniczna

Żłobek Miejski nr 5 w Mielcu, ul. Konopnickiej 2, 39-300 Mielec

 

Dostępność wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.

Do budynku żłobka prowadzą 3 główne wejścia: dwa wejścia znajdują się od ul. Konopnickiej, jedno od ul. Chopina. Pomieszczenia grup: I i II oraz gabinet Kierownika znajdują się na pierwszym piętrze co stanowi ograniczenie w postaci schodów, a pomieszczenia grup III i IV znajdują się na parterze. Dojście na parter wymaga pokonania jednego schodka. Budynek nie jest dostosowany dla osób niepełnosprawnych. Na teren budynku można wejść z psem asystującym oraz psem przewodnikiem.

Dostępność korytarzy, schodów i wind

Budynek nie posiada pojazdu dla wózków inwalidzkich ani windy.

Rodzaje dostosowań wewnątrz budynku

Budynek nie posiada pochylni, podjazdów, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.

Pomieszczenia w budynku mają oznaczenia w alfabecie Braille’a


• w miarę możliwości zapewniamy osobom ze szczególnymi potrzebami pomoc pracownika żłobka na terenie budynku.

Miejsca parkingowe wyznaczone dla osób niepełnosprawnych i sposób korzystania z nich.

W okolicy budynku znajduje się jedno miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Wstęp z psem asystującym

Informujemy, że do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Warunkiem jest wyposażenie psa w uprząż oraz posiadanie certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenie o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych.

Tłumacz języka migowego

W budynku nie ma tłumacza języka migowego, ani możliwości skorzystania z usługi tłumacza on-line.

 

 

Dostępność architektoniczna

Żłobek Miejski nr 7 w Mielcu, ul. Botaniczna 6, 39-300 Mielec

 

Dostępność wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.

Wejście do budynku wyposażone jest w podjazd dla wózków inwalidzkich.

Dostępność korytarzy, schodów i wind

Do budynku żłobka prowadzi główne wejście znajdujące się przy ulicy Botanicznej. Budynek nie posiada pojazdu dla wózków inwalidzkich oraz wind.

Rodzaje dostosowań wewnątrz budynku

Budynek nie posiada informacji głosowych, pętli indukcyjnych dla osób niesłyszących i słabo słyszących.

Pomieszczenia w budynku mają oznaczenia w alfabecie Braille’a


• zapewniamy osobom ze szczególnymi potrzebami pomoc pracownika żłobka na terenie budynku.

Miejsca parkingowe wyznaczone dla osób niepełnosprawnych i sposób korzystania z nich.

Parking posiada 1 wyznaczone miejsce dla osób niepełnosprawnych

Wstęp z psem asystującym

Informujemy, że do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Warunkiem jest wyposażenie psa w uprząż oraz posiadanie certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenie o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych.

Tłumacz języka migowego.

W budynku nie ma tłumacza języka migowego, ani możliwości skorzystania z usługi tłumacza on-line.

 

 

Dostępność architektoniczna

Filia Żłobka Miejskiego nr 7 w Mielcu, ul. Warneńczyka 4, 39-300 Mielec

 

Dostępność wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.

Wejście główne do budynku od strony ul. Warneńczyka jest przystosowane dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Wejście do budynku jest oznakowane dla osób niepełnosprawnych. Drzwi są duże z uchwytem do otwierania. Istnieje możliwość poruszania się na wózku.

Dostępność korytarzy, schodów i wind.

W budynku znajduje się korytarz, który daje możliwość poruszania się na wózku, oraz ścieżki dotykowe ułatwiające poruszanie się dla osób niewidomych i słabowidzących. Ścieżki są kontaktowe w stosunku do nawierzchni oraz składają się:
• pasa prowadzącego z podłużnymi wypukłościami umieszczonych powyżej poziomu posadzki, które prowadzą do schodów, windy oraz wejścia i wyjścia z budynku,
• pól uwagi – elementów punktowo wypukłych, ułożonych w miejscach zakrętów, rozgałęzień i punktów docelowych, do których prowadzi ścieżka.
• w budynku znajduje się winda dla osób niepełnosprawnych

Rodzaje dostosowań wewnątrz budynku.

• toalety dla osób niepełnosprawnych znajdują się na każdym piętrze budynku
• pomieszczenia w budynku mają oznaczenia w alfabecie Braille’a
• budynek wyposażony jest w pętlę indukcyjną

Miejsca parkingowe wyznaczone dla osób niepełnosprawnych i sposób korzystania z nich.

Parking posiada 3 wyznaczone miejsca dla osób niepełnosprawnych

Wstęp z psem asystującym.

Informujemy, że budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Warunkiem jest wyposażenie psa w uprząż oraz posiadanie certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenie o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych.

Tłumacz języka migowego.

W budynku nie ma tłumacza języka migowego, ani możliwości skorzystania z usługi tłumacza on-line.