• Kontrast
  • Tekst
  • Powiększenie
  • Skalowanie treści 100%
  • Aa Czcionka 100%
  • Wysokość linii 100%
  • Odstęp liter 100%
Ustawienia
plenuk
Wyszukiwarka

Zespół Żłobków Miejskich
w Mielcu

Maluch Plus  godlo polski Maluch plus

ETR Tekst łatwy do czytania2 

Zespół Żłobków Miejskich w Mielcu, usytuowany jest przy ul. Biernackiego 6A.
1. Wejście do budynku wyposażone jest w podjazd dla wózków inwalidzkich, wzdłuż podjazdu znajduje się barierka umożliwiająca podtrzymanie się osobom mającym trudności w poruszaniu się.

2. Budynek nie posiada toalety dla niepełnosprawnych.

3. Budynek jest jednopoziomowy.

4. Budynek nie posiada informacji głosowych, pętli indukcyjnych dla osób niesłyszących i słabo słyszących.

5.Pomieszczenia w budynku mają oznaczenia w alfabecie Braille’a.

6.Zapewniamy osobom ze szczególnymi potrzebami  pomoc pracownika ZŻM na terenie budynku.

7. W okolicy znajduje się 1 wyznaczone miejsce dla osób niepełnosprawnych

8.Informujemy, do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Warunkiem jest wyposażenie psa w uprząż oraz posiadanie certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenie o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych.

9.W budynku nie ma tłumacza języka migowego, ani możliwości skorzystania z usługi tłumacza on-line. 

tekst_łatwy_do_czytania.pdf